SC PETRY RETAIL SRL,

cu sediul în Mun. Târgu Mureș, pasaj Scăricica, nr.1,
înregistrată la registrul comerțului din Târgu Mureș sub nr. J26/108/2015, cui 34061444

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Societatea SC PETRY RETAIL SRL. funcționează conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ale Legii 455/2001 privind semnătura electronica și ale Hotărârii de Guvern nr. 1259/2001 privind aprobarea normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001.
În cazul introducerii online a cererilor persoanelor vizate. prin intermediul website-ului companiei SC PETRY RETAIL SRL, vă rugăm să furnizaţi datele solicitate. Omisiunea de a furniza datele determină imposibilitatea identificării persoanei şi prin urmare, a rezolvării cererilor introduse online în vederea angajării în străinătate..

Firma SC PETRY RETAIL SRL. furnizează datele personale in mod corect, acestea fiind necesare serviciilor privind completarea și înregistrarea la ITM a registrului general de evidenta al salariaților și pentru activitatea de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate.
Angajatorul este responsabil pentru a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care se furnizează despre dumneavoastră. Orice informație furnizata de persoana fizică, in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul  exprimat prin accesarea și utilizarea site-ului, va reprezenta consimtamantul acestuia, expres ca datele personale sa fie folosite de societatea

SC PETRY RETAIL SRL., in conformitate cu scopurile menționate mai sus, datele furnizate direct sau indirect de persoanele fizice, nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele precizate inițial şi nici nu vor fi transmise fără discriminarea entităților pe care persoanele în cauză nu le-au desemnat în acest scop. Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală sunt permise numai cu acordul explicit al persoanei în cauză, dacă legislația națională autorizează acest lucru. Persoanele fizice au dreptul să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi site-urile web, bazele de date, furnizorii de servicii etc. („operatorii de date cu caracter personal”), precum și să corecteze sau să șteargă datele respective, dacă acestea sunt incomplete sau inexacte.

Societatea poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranța și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața serviciilor de mediere..
Legea nr. 677/2001 cu completările şi modificările ulterioare prevede următoarele drepturi specifice ale persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

  • Dreptul la informare – operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
  • Dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta;
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  •  Dreptul de opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
  •  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate – retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.
  •  Dreptul de a se adresa justiţiei – orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
  •  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Drepturile respective se aplică, de asemenea, mediului online.
Suplimentar față de cele mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul societății este necesar pentru furnizarea informațiilor solicitate în vederea angajării în străinătate ale persoanelor vizate.
Beneficiarul mai are dreptul să fie informate pe deplin și să își dea consimțământul în acest sens, dacă un site web stochează și recuperează informații din echipamentele lor terminale sau dorește să le urmărească atunci când navighează pe internet. Beneficiarul se bucură și de confidențialitatea comunicațiilor online, cum ar fi e-mailurile;
Societatea SC PETRY RETAIL SRL. nu colectează informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

 

Observație:

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; ORICE PERSOANA ARE, DE ASEMENEA, DREPTUL DE A SE OPUNE, ÎN MOD GRATUIT ȘI FARA NICI O JUSTIFICARE, LA PRELUCRARILE DATELOR SALE PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING DIRECT.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții este luat la cunoștința faptul că sunt garantate drepturile prevăzute de lege pentru beneficiarii, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totala sau parțiala a acestora.

Categorii de Produse

La Petry depunem eforturi continue pentru a asigura disponibilitatea și livrarea tuturor produselor comercializate în magazinele noastre.
Pe lângă produsele din carne și mezeluri, vă asigurăm următoarele alimente cu livrare la domiciliu:

Ofertele săptămânii

Specialități crud-uscate

Mezeluri Petry

Cărnuri Alese

Produse Grill

Platouri reci Petry

Produse lactate

Snacks - Dulciuri

Alimente durabile

Pâine

Vinuri

Băuturi

Livrăm la domiciliu orice
produs din magazinele Petry

A Petry boltokból bármely
terméket kiszállítjuk!

1
Târgu Mureș | Marosvásárhely
2
Cluj Napoca | Kolozsvár
3
Odorheiu Secuiesc | Székelyudvarhely
4
Miercurea Ciuc | Csíkszereda
5
Reghin | Szászrégen

Află opinia clienților noștri și convinge-te de calitatea serviciilor noastre: